Noen av våre prosjekter

Bygstad idrettshall

Dette er en stor idrettshall med innendørs fotballbane, friidrett og klatrevegger samt garderobeanlegg. Vår Leveranse bestod av automatikk for romregulering, belysning, automatikk på ventilasjonsanlegg og varmesentral. Det er også installert energi-overvåkning.

IL Apollo 

Hos IL Apollo leveres det styring av bane belysning, solceller, varme og ventilasjon, alt samlet i ett system som styrer alt av  energi så effektivt som mulig, samtidig som det ivaretar sundt og godt inneklima.

Helsehuset - Varmesentral

Ny automatikk i varmesentral for å energi effektivisere. Den gamle løsningen gikk med alt for høye vannmengder og for liten differanse temperatur, noe som gjorde anlegget lite effektivt.

Bargruppen - energieffektivisering

Vi har gjennomgått alle barene til Bargruppen i Bergen for å energi effektivisere og sørge for bra inneklima. Her har vi løpende service avtale og langsiktige planer for å gjøre byggene enda bedre for fremtiden.

Øygarden kirker - SD-anlegg

Vi leverer SD-anlegg på seks kirker for Øygarden kommune i denne omgang. SD-anlegget er en sky løsning som er integrert med kirkens kalender og sørger for rett temperatur når kirken skal brukes, resten av dagnet er fokuset strømsparing og vedlikeholds varme. 

KNX Basalte leveranser

Privat markedet er ikke der vi er mest til stede, men skal de ha det mest eksklusive på markedet er Basalte veien å gå. Vi har to eksklusive leiligheter som ønsket at el-anlegget skulle stå i stil med resten, her er det levert full automatikk og app styring i utsøkt finish hos begge.

Straumsfjellet Panorama

Straumsfjellet Panorama er et sameie med 204 boenheter ved Sartor Senter. Her har vi overtatt SD-anlegget og varmesentralen for å energi effektivisere og oppgradere for å få best mulig komfort til lavest mulig pris. Her legges det plan for et år, tre år, fem år og ti år for å sikre effektiv drift og god oversikt over kommende utgifter.

Markveien 4- Varmesentral

Her er en eldre varmesentral som tidligere var oljefyr, men nå er koblet mot fjernvarme. Her leverer vi ny automatikk for å få kontroll på vannmengder og temperaturer i bygget.

Kleppestø senter

Her har vi hatt gjennomgang og effektivisert syv ventilasjons aggregat samt fått dem opp i skyløsning. Dette gjør arbeidet for driftspersonell betydelig lettere og gir øyeblikkelig oversikt over drift status og feil. I tillegg byttet vi automatikk på ett aggregat.