Lokal automasjon

Lokal automasjon er automatikken som styrer ventilasjonen, varmesentralen eller andre tekniske anlegg i ditt bygg. Før man begynner å tenke på å styre bygget smart må den lokale automasjonen være bra, dette sørger for at anleggene virker uten kommunikasjon med andre deler av bygget.

Romregulering

Romregulering sørger for at inneklima på hvert enkelt rom er som det skal. Alt for mange bygg mangler dette, noe som resulterer i at lys står på uten at noen er der, varmen er 24C hele døgnet og ventilasjonen blåser for fullt selv om luftkvaliteten er så bra som den kan bli. Med en god romregulering sparer man mye energi og gir et godt inneklima som regulerer seg etter behov.

Topp system

Et topp system/SD-anlegg syr sammen lokal automasjon og rom regulering i en plattform som sørger for at alt kommuniserer sammen. Dette gir mulighet for at ventilasjonsanlegget girer opp og ned etter behov for luft, varmesentral gir ut nok varme til å forsyne alle rom med varme og ikke minst overvåkning og alarm hvis noe er utenfor normal tilstand. Man får en plattform man kan logge på for å overvåke og regulere hele anlegget.

PropTech/AI

På toppen av overnevnte systemer kan man legge en ekstern sky løsning. Her vil de hente inn og analysere data fra bygget, værmelding og så videre for å styre bygget etter hva som kommer til å skje i stedet for kun se på nå verdi og historisk verdi. På denne måten kan man styre bygget enda mer effektivt med at man for eksempel ikke kjøler bygget igjennom natten etter en varm dag hvis neste dag blir kald. Vi samarbeider med flere slike leverandører som kan gjøre bygget ditt smart.